Flexicare (Group) Limited ("wij"/"ons") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van alle persoonlijke informatie die u met ons deelt. Deze verklaring beschrijft welke soorten informatie wij van u verzamelen, hoe deze door ons wordt gebruikt, hoe wij deze delen met anderen, hoe u de informatie die wij in ons bezit hebben kunt beheren en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wij geven u altijd de mogelijkheid om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen. Wij zullen u nooit ongevraagd 'junk' e-mail of mededelingen sturen, of uw gegevens delen met iemand anders die dat zou kunnen doen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

De inhoud van deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen, dus u kunt deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u nog steeds uw informatie met ons wilt delen. Waar mogelijk zullen wij ook rechtstreeks contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen.

Deze versie van onze Privacyverklaring is live vanaf 25 mei 2018.

Welke informatie verzamelen we?

Wij kunnen contactinformatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Wij verzamelen alleen informatie die noodzakelijk, relevant en adequaat is voor het doel waarvoor u deze verstrekt.

Wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze websites en contact met onze klantenservice of leden van onze verkoopteams. Sommige van deze gegevens identificeren u niet persoonlijk, maar geven ons informatie over hoe u onze producten gebruikt en met ons omgaat (wij gebruiken deze informatie om onze diensten te verbeteren en ze nuttiger voor u te maken). De informatie die wij verzamelen omvat enkele of alle van de volgende gegevens:

  1. Naam (inclusief titel);
  2. Adres;
  3. Telefoonnummer;
  4. Geboortedatum;
  5. E-mailadres;
  6. Productverzoeken en, indien verstrekt, reden voor deze verzoeken;
  7. De datum en het tijdstip waarop u van onze diensten gebruik heeft gemaakt;
  8. De pagina's die u op onze website bezoekt en hoe lang u ons bezoekt;
  9. Uw IP-adres;
  10. De internetbrowser en apparaten die u gebruikt;
  11. Het website-adres van waaruit u onze website hebt bezocht;
  12. Details van alle transacties tussen u en ons of een bevoegde dienstverlener zoals ons CRM-systeem.
  13. Wanneer u in een zakelijke context met ons samenwerkt, kunnen wij uw functie, contactgegevens van het bedrijf (inclusief e-mailadressen) en bedrijfsgegevens verzamelen.
  14. Alle informatie in correspondentie die u ons stuurt.
Hoe gebruiken we deze informatie?

Flexicare (Group) Limited zal alleen informatie verwerken die nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld. U heeft altijd de mogelijkheid om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen (en u kunt uw toestemming of bezwaar op elk moment intrekken). Wij zullen u nooit ongevraagd 'junk' e-mail of mededelingen sturen, of uw persoonlijke informatie delen met iemand anders die dat zou kunnen doen.

Er zijn verschillende manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken of verwerken. We sommen deze hieronder op:

Toestemming

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens gebruiken en verwerken om:

 1. u van tijd tot tijd te benaderen over promoties, evenementen, producten, diensten of informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn (maakt u zich geen zorgen, wij zullen u niet bombarderen);

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens in het onderstaande gedeelte "Hoe kan ik de informatie die wij over u hebben beheren" of, met betrekking tot marketingberichten die u ontvangt, door gebruik te maken van de afmeldingsoptie in die berichten.

Contractuele uitvoering

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren en om uw bestellingen, aankopen en andere transacties die u met ons aangaat uit te voeren en te voltooien).

Legitieme belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken zoals hieronder uiteengezet wanneer dit voor ons noodzakelijk is om activiteiten uit te voeren waarvoor het in ons legitieme belang als bedrijf is om dit te doen.

Verwerking die nodig is om klanten te ondersteunen bij verkoop en andere vragen:

  1. Om te reageren op correspondentie die u ons stuurt en om te voldoen aan de verzoeken die u ons doet (bijvoorbeeld: brochureaanvragen, productmonsters
   aanvragen of informatie over specifieke producten);
  2. Om klantenondersteuning en diensten te verlenen.
  3. Verwerking die nodig is om aan de behoeften van onze klanten te voldoen
  4. Om onze producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren, zodat uw bezoek en gebruik van onze website en de klantenservice
   nuttiger en aangenamer zijn (we zullen over het algemeen gegevens gebruiken die van veel mensen zijn verzameld, zodat ze u niet persoonlijk identificeren);
  5. Om marktanalyses en onderzoeken uit te voeren (inclusief contact met u op te nemen via klantenenquêtes), zodat we u als klant beter kunnen begrijpen en op maat gemaakte aanbiedingen, producten en diensten kunnen leveren waarin u volgens ons geïnteresseerd bent. We sturen alleen marketingcommunicatie naar u als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als we die toestemming hebben verkregen op de manieren die hierboven zijn vermeld in de paragrafen
   ;
  6. Voor productontwikkeling (bijvoorbeeld om de kwaliteit, de prestaties en de veiligheid van het product te verbeteren);
  7. Om u van tijd tot tijd marketinginformatie te sturen nadat u een product of dienst van ons hebt gekocht of een aankoopaanvraag hebt gedaan op
   , uw browser hebt afgesloten met items in uw winkelmandje of een proefrit, brochure of andere interessante informatie hebt aangevraagd. We zullen alleen contact met u opnemen met informatie over onze eigen producten en diensten (en op manieren die de wet toestaat), waarvan we hopen dat u die leuk vindt. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het toesturen van deze informatie;
  8. Om u van tijd tot tijd te benaderen met marketinginformatie (tenzij u bezwaar maakt) indien u ons uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u namens een bedrijf handelt of indien wij uw zakelijke contactgegevens hebben verkregen via een online of openbare bedrijvengids. Wanneer wij dergelijke informatie per e-mail of SMS versturen, zullen wij een optie opnemen waarmee u bezwaar kunt maken tegen het ontvangen van toekomstige berichten door u af te melden;
  9. Om u te contacteren met gerichte reclame die online wordt geleverd via de sociale media van Flexicare, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.
  10. Om te identificeren en vast te leggen wanneer u onze website of elektronische communicatie hebt ontvangen, geopend of gebruikt (zie ons
   Cookiebeleid voor meer informatie);
  11. Om wedstrijden en promoties te beheren waaraan u van tijd tot tijd bij ons meedoet en om prijzen te verdelen;
  12. Om u te contacteren wanneer we sluiten of verhuizen.
  13. Verwerking die voor ons noodzakelijk is om de administratieve en technische aspecten van ons bedrijf efficiënt en effectief uit te voeren
  14. Om de juistheid van de informatie die wij over u hebben te verifiëren en u als klant beter te leren kennen;
  15. Voor netwerk- en informatiebeveiliging, d.w.z. om ons in staat te stellen stappen te ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies, schade,
   diefstal of ongeautoriseerde toegang;
  16. Om te voldoen aan een verzoek van u in verband met de uitoefening van uw rechten (bijvoorbeeld wanneer u ons hebt gevraagd geen contact met u op te nemen
   voor marketingdoeleinden, zullen we dit bijhouden op onze suppressielijsten om aan uw verzoek te kunnen voldoen);
  17. Om u te informeren over updates van onze voorwaarden en ons beleid.
Wettelijke verplichting

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke vereisten.

Vitaal belang

Soms moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen als er een dringend veiligheids- of productterugroepingsbericht is en wij u daarover moeten inlichten.

Hoe delen we deze informatie?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden, maar werken wel nauw samen met ons netwerk van geautoriseerde providers en met externe leveranciers die bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren (zoals ons CRM-systeem).

Wij verkopen uw informatie niet aan derden. Wij kunnen uw informatie echter van tijd tot tijd doorgeven aan de volgende categorieën bedrijven of organisaties aan wie wij de verantwoordelijkheid overdragen om namens ons diensten te verlenen: CRM-dienstverlener, dienstverleners op het gebied van marktonderzoek en marktanalyse, onze juridische en andere professionele adviseurs.

Wij ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat alle externe partners die uw informatie verwerken de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en uw informatie net zo beschermen als wij dat doen. Wij geven alleen persoonlijke informatie vrij die voor hen noodzakelijk is om de dienst te verlenen die zij namens ons uitvoeren. Waar mogelijk streven wij ernaar uw informatie te anonimiseren of gebruik te maken van geaggregeerde niet-specifieke gegevensverzamelingen. Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf kunnen er gevallen zijn waarin uw gegevens buiten de EU worden verwerkt of opgeslagen. In die gevallen zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn voor die overdracht en opslag zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Er zijn omstandigheden waarin wij uw gegevens delen met andere bedrijven binnen onze Groep om bestellingen en transacties uit te voeren, klachten te behandelen of u een dienst of informatie te verstrekken waarom u hebt verzocht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan noodzakelijk is. Als u klant bent of anderszins een relatie met ons hebt, bewaren wij uw persoonsgegevens langer dan wanneer wij uw gegevens hebben verkregen in verband met een toekomstige relatie.

Hoe kan ik de informatie die wij over u hebben beheren?

U hebt als individu het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en op eventuele correcties. U hebt ook het recht om de toestemming die u ons eerder hebt gegeven in te trekken en ons te vragen de informatie die wij over u hebben te wissen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons (wanneer wij ons beroepen op onze zakelijke belangen om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken).

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot de meeste rechten zullen wij u om informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en, indien van toepassing, om ons te helpen bij het zoeken naar uw persoonsgegevens. Behalve in zeldzame gevallen zullen wij u antwoorden binnen 30 dagen nadat wij een verzoek hebben ontvangen (inclusief de gevraagde identificatiedocumenten).

Je hebt het recht om:

  1. Een kopie vragen van de informatie die wij over u bewaren;
  2. Corrigeer en actualiseer uw gegevens;
  3. Uw toestemming intrekken (wanneer wij ons daarop beroepen).
  4. Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw informatie (wanneer we ons beroepen op onze legitieme belangen om uw persoonlijke informatie te gebruiken) op voorwaarde dat we
   geen doorlopende wettelijke reden hebben om de informatie te blijven gebruiken en verwerken. Wanneer we ons beroepen op onze legitieme belangen
   om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor direct marketing, zullen we altijd voldoen aan uw recht om bezwaar te maken;
  5. Uw informatie wissen (of het gebruik ervan beperken), op voorwaarde dat we geen blijvende wettelijke reden hebben om die informatie te blijven gebruiken en verwerken
   ;
  6. Overdracht van uw informatie in een gestructureerd gegevensbestand (in een algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat), wanneer wij vertrouwen op uw toestemming
   om uw persoonlijke informatie te gebruiken en te verwerken of deze moeten verwerken in verband met uw contract.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen en/of uw gegevens beheren door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

Post:
Flexicare (Group) Limited,
Cynon Valley Business Park, Mountain Ash, CF45 4ER.
E-mail: enquiries@flexicare.com
Telefoon: 01443 474647

Als u zich zorgen maakt over de gegevensbescherming of een klacht hebt, kunt u deze richten aan ons gegevensbeschermingsteam op dataprotection@flexicare.com.

Als u niet tevreden bent, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming in Europa, met name in een land waar u werkt of woont of waar uw wettelijke rechten zijn geschonden. De contactgegevens van het Information Commissioner's Office, de toezichthouder voor gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk, vindt u hieronder:

Post:
Information Commissioner's Office Wycliffe House
Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.
E-mail: casework@ico.org.uk
Telefoon: 0303 123 1113

Privacyverklaring voor inwoners van Californië

In dit gedeelte verwijzen verwijzingen naar "Wij", "Ons", "Onze" naar Flexicare (Group) Limited en haar Amerikaanse dochteronderneming Flexicare Incorporated. Dit gedeelte is een aanvulling op de informatie in onze Privacyverklaring hierboven en is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de staat Californië wonen ("consumenten" of "u"). Als u een inwoner van Californië bent, kan de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) u aanvullende rechten geven met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Om twijfel te voorkomen hebben termen die in de CCPA worden gedefinieerd dezelfde betekenis wanneer ze in deze sectie worden gebruikt.

De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Deze rechten omvatten:

  • toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u verwerken;
  • het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (behoudens bepaalde uitzonderingen);
  • het recht om af te zien van de verkoop van uw persoonsgegevens (indien van toepassing); en het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van uw rechten.

U kunt uw privacyrechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar inquiries@flexicare.com of door contact met ons op te nemen op 949-450-9999.

Houd er rekening mee dat wij kunnen verlangen dat u uw identiteit en/of adres aantoont en dat u slechts tweemaal binnen een periode van 12 maanden een verzoek om toegang of gegevensportabiliteit kunt indienen. Wij kunnen niet ingaan op verzoeken of persoonlijke informatie verstrekken als wij uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren.

We kunnen uw verzoek tot verwijdering in bepaalde beperkte omstandigheden weigeren als het bewaren van de informatie voor ons of onze serviceproviders noodzakelijk is om bepaalde acties uit te voeren.
We streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te reageren op een verifieerbaar verzoek van een consument. Als we meer tijd nodig hebben (tot het maximum dat is toegestaan volgens de CCPA), zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de verlengingsperiode.

Alle openbaarmakingen die wij doen hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek (na verificatie van uw identiteit of autorisatierechten). In ons antwoord zullen wij ook uitleggen waarom wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor verzoeken om gegevensportabiliteit zullen wij een formaat kiezen om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en waarmee u de informatie ongehinderd van de ene naar de andere entiteit kunt overdragen.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij het verzoek buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als wij besluiten dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen wij u vertellen waarom wij die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat wij uw verzoek afhandelen.

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen

De CCPA geeft consumenten het recht om af te zien van de verkoop van hun persoonlijke informatie. Wij hebben geen regelingen voor de verkoop van persoonsgegevens en bevestigen dat wij in de afgelopen 12 maanden geen persoonsgegevens hebben verkocht die wij van inwoners van Californië hebben verzameld.

Non-discriminatie

Wij zullen u niet discrimineren omdat u gebruik maakt van uw CCPA-rechten. Dit betekent dat wij u geen goederen of diensten zullen weigeren, een ander niveau of andere kwaliteit voor die goederen of diensten zullen bieden of andere prijzen of tarieven voor die goederen of diensten in rekening zullen brengen, tenzij dit door de CCPA is toegestaan.

Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen informatie die een bepaalde consument, een bepaald huishouden of een bepaald apparaat identificeert, ermee verband houdt, beschrijft, ernaar verwijst, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht of er redelijkerwijs direct of indirect mee in verband kan worden gebracht ("persoonsgegevens"). Persoonlijke informatie omvat niet:

  • openbaar beschikbare informatie uit overheidsdocumenten;
  • niet-geïdentificeerde of geaggregeerde consumenteninformatie;
  • informatie die van het toepassingsgebied van de CCPA is uitgesloten.
Samenvatting van de door ons verzamelde persoonsgegevens

In de afgelopen 12 maanden hebben wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

A Identifiers - JA
Naam, gebruikersnaam, contactgegevens, IP-adres (Internet Protocol), apparaat-ID en soortgelijke identifiers

B Persoonlijke informatie - JA
Categorieën opgesomd in de Californische wet op klantgegevens (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) Naam, contractgegevens, identificatiegegevens en informatie over dienstverband/financiën

C Kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving - JA
Leeftijd, geslacht, status en soortgelijke kenmerken

D Commerciële informatie - JA
Gegevens over persoonlijke eigendommen, gekochte, verkregen of overwogen diensten of andere koop- of verbruikshistorieken of -tendensen

E Biometrische informatie - GEEN
Genetische, fysiologische, biologische en gedragskenmerken of activiteitspatronen waaruit een sjabloon kan worden geëxtraheerd, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken, stemafdrukken enz.

F Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit - JA
Informatie over hoe u onze website doorzoekt en/of doorzoekt en met ons communiceert. Cookie-informatie

G Zintuiglijke gegevens - JA
Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie

H Geolocatiegegevens - JA
De algemene locatie van bezoekers op onze website

I Beroeps- of arbeidsgerelateerde informatie - JA
Huidig of vroeger arbeidsverleden of prestatie-evaluaties

J Niet-openbare onderwijsinformatie - JA
Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de onderwijsinstelling optreedt JA (bijv. cijfers, cijferlijsten, enz.)

K Conclusies uit andere persoonlijke informatie - JA
Profielinformatie die persoonlijke voorkeuren, kenmerken, gedrag etc. weergeeft
Gebruik van persoonlijke informatie

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor een of meer van de doeleinden die hierboven zijn beschreven in het gedeelte 'Hoe gebruiken we deze informatie?
We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen of de persoonlijke informatie die we hebben verzameld gebruiken voor wezenlijk verschillende, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Persoonlijke informatie delen

Zoals beschreven in onze Privacyverklaring hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met derden voor zakelijke doeleinden. Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken om diensten aan ons te verlenen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken en te allen tijde te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen wij de bijgewerkte verklaring op de Website plaatsen en de ingangsdatum van de verklaring bijwerken. Als u onze Website en diensten blijft gebruiken en onze goederen blijft kopen na het plaatsen van de wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, de manieren waarop Flexicare (Group) Limited en haar in de VS gevestigde dochteronderneming Flexicare Incorporated uw hier beschreven informatie verzamelt en gebruikt, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten volgens de Californische wet wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op:

Post:
t.a.v.: CCPA-afdeling
Flexicare, Inc.

15281 Barranca, Parkway, Unit D, Irvine, California, 92618.
Tel: 949-450-9999
E-mail: inquiries@flexicare.com
www.flexicare.com/en-us/

reCAPTCHA

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.